Hỗ trợ đăng tin:
trinh-tu-thu-tuc

Trình tự, thủ tục

Quy định về thu hồi, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ Quy định về thu hồi, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ
Ngày đăng: 13/08/2019
Sổ đỏ sẽ bị thu hồi trong những trường hợp nào? Khi nào sẽ được cấp lại, cấp đổi sổ đỏ và trình tự, thủ tục thực hiện thế nào?
Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau
Ngày đăng: 12/06/2019
Hỏi: Tôi đang lập dự toán để thuê tư vấn thực hiện định giá đất đối với một khu đất có 20 thửa đất. Trong đó có 13 thửa đất có nhiều đặc điểm tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất.
Chuyển đất trồng cây lâu năm thành đất ở cần những thủ tục gì? Chuyển đất trồng cây lâu năm thành đất ở cần những thủ tục gì?
Ngày đăng: 12/06/2019
Tôi có mua lại thửa đất 4.752,2m2 và sử dụng ổn định trước năm 1990, được cấp sổ lần đầu năm 1997, loại đất trồng cây lâu năm.
Cách xác định đất vườn, ao? Cách xác định đất vườn, ao?
Ngày đăng: 11/06/2019
Hỏi: Tôi có một thửa đất diện tích là 400 m2. Thửa đất này gồm 140 m2 đất ở và 260 m2 đất trồng cây hàng năm. Xin hỏi, 260 m2 đất trồng cây hàng năm của thửa đất này có được tính là đất vườn hay không?
Quý khách muốn nhanh chóng tìm được BĐS phù hợp?